Waarom ben je interim-manager?

Mijn partner is medisch specialist en zij wist al op elfjarige leeftijd dat ze dokter wilde worden. De wereld en mensen een beetje beter willen maken. Zij staat hierin zeker niet alleen, de meeste artsen hebben al op jonge leeftijd hun passie ontwikkeld voor de geneeskunde. Even zozeer geldt dit voor de mensen bij de politie, brandweer, voor onderwijzers, politici, ondernemers, piloten en vele andere beroepsgroepen. Al op hele jonge leeftijd hebben ze de innerlijke motivatie ontwikkeld en voelen ze de speciale passie voor hun vak.

Heb jij echter ooit iemand van jongs af aan horen zeggen: ‘Ik wil interim manager worden‘. Waarschijnlijk niet! Toch zijn er duizenden en duizenden interim managers dagelijks actief met organisatieproblemen. De verwachting is dat dit aantal alleen maar verder zal groeien door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Wat is een interim-manager?

Een interim manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). Interim managers vervullen verschillende rollen. Afhankelijk van de problematiek of de vraag van de opdrachtgever. Een interim manager wordt tijdelijk aangetrokken voor bepaalde management-taken binnen een onderneming. Vaak gaat het om externe personen van buiten de eigen organisatie. Iemand die geen vast dienstverband heeft bij het bedrijf en op management- of executive-niveau opereert. De Interim Management Association definieert het als ‘de snelle voorziening van senior executive om verandering of transitie te beheren’.

Waarom ben je interim manager?

Deze vraag wordt mij nog wel eens gesteld. En vervolgens vult de vragensteller het antwoord zelf al vast in met:

Jij bent zeker ontslagen?

Ja, het klopt dat ik pas op latere leeftijd – na afloop van een inspirerend sabbatical jaar met verblijven in de woestijn – gekozen heb voor een bestaan als zelfstandig interim-manager. Voor mij was het een bewuste en vrijwillige keuze, en kwam het op een logisch moment in mijn leven.

De tijd was er rijp voor, nadat ik eerst ruim 25 jaar diverse commerciële en leidinggevende functies met P&L-eindverantwoordelijkheid vervuld heb. Ik werd daarbij veelvuldig ingezet als verandermanager (zeg maar, als een interim manager in loondienst) voor de uitvoering van projecten, procesoptimalisaties, reorganisaties, afstoten en samenvoegen van businessunits.

Je wilt lekker veel verdienen?

Ja, het klopt dat in vergelijking met een manager in een loondienstverband de gehanteerde uurtarieven van € 100 tot € 150 veel lijken. Maar als zelfstandig interim manager moet je ook rekening houden met niet-declarabele uren, parttime opdrachten en weken of maanden zonder opdrachten. Daarnaast moet je als zzp’-er zelf voorzieningen treffen voor belasting, verzekering, pensioen, vakantie, opleiding en eventueel ziekteverzuim of arbeidsongeval. 

Waarom ben je interim manager? Mijn antwoord is eigenlijk heel simpel

Ik krijg er vooral veel positieve energie van, ik word er blij van. Het tovert een glimlach op m’n gezicht. Interim management is een vak. Een boeiend en prachtig vak om trots op te zijn. Vol kansen en uitdagingen.

Het vak van interim management

Een interim opdracht is vaak gericht op een uniek organisatieprobleem of heeft een zekere urgentie. Interim manager worden vooral ingeschakeld wanneer organisaties veranderingen ondergaan.

Ingeschakeld worden zodra grijzen wolken zich samenpakken boven een onderneming? Gaat het misschien regenen? Gaat het stormen? Komt er onweer? Of breken de zonnestralen voorzichtig al door, en verschijnt er een strakke blauwe lucht om nieuwe kansen te benutten? Er zijn vele redenen waarom bedrijven en organisaties een interimmer inhuren. Interim managers zijn ofwel werkzaam voor een interim managementbureau, of zelfstandig.

Graag neem ik je mee in de boeiende wereld van interim management. Ik zal ingaan op de basiskenmerken van interim managers, de betekenis van interim management, de markt van interim management, de verschillen tussen interim managers en management consultants, de voordelen en eventuele bezwaren bij het inhuren van een interimmer.

Interim management markt – meer dan 500 miljoen euro

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Meer dan ooit krijgen organisaties te maken met nieuwe uitdagingen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is geen toekomst-scenario meer, het is zoals je weet inmiddels een feit.

Anno 2019 wordt de Nederlandse markt van interim-management geschat op een omzet van meer dan 500 miljoen euro per jaar en de verwachting is dat deze markt de komende jaren zal blijven groeien met tientallen procenten.

Interim management bureaus

De bemiddeling van interim managers voor opdrachtgevers gebeurt in ongeveer 30% van de gevallen via interim management bureaus. Er zijn vele bureaus in meer of mindere mate actief met het selecteren, begeleiden en bemiddelen van interim managers. In een recent onderzoek worden in Nederland ruim 85 bureaus geïdentificeerd, die samen het hart van de interim management branche vormen.

Zelf heb ik positieve ervaringen met o.a. Van de Groep & Olsthoorn, Jurczik De Blauw, Hoek Consultants en Batenborch International.

Interim management betekenis – Wat is interim management?

Interim-management is in essentie de drie-eenheid van adviseren, operationeel managen en het implementeren van veranderingen of verbeteringen. Interim-management opdrachten kenmerken zich door een globale ordening van versterken, vervangen en veranderen en kennen de navolgende componenten:

  • Tijdelijkheid
  • Gericht op een uniek organisatieprobleem of opdracht van een zekere urgentie
  • Leidinggeven en bepaalde eindverantwoordelijkheid

Bron: Rapport ABN-AMRO 2019 – Interim management bureaus in het oog van de storm.

Basiskenmerken van een interim manager – dé interimmer

Zoals gezegd op jonge leeftijd weet je vaak nog niet, dat je interim manager wilt worden. Dit gebeurt pas op latere leeftijd, na eerst een loopbaan elders te hebben gehad. In algemene zin, beschikken interim managers (ook wel dé interimmer genoemd) over de volgende basiskenmerken:

  • Ruime ervaring als manager op directieniveau
  • Mogelijkheid om snel het totaalbeeld te begrijpen, prioriteiten te stellen en dingen voor elkaar te krijgen
  • Op de voorgrond als het gaat om trends, ontwikkeling en succesfactoren binnen je specifieke branche/handel/functie
  • Moderne, motiverende leiderschapsvaardigheden
  • Sociaal en communicatief talent
  • Duidelijke focus op resultaten

Wat doet een interim manager?

De dagelijkse operationele leiding van organisaties is tegenwoordig veelvuldig in handen van directeuren en managers, die op interim basis ingehuurd zijn om een specifieke opdracht te klaren. Zoals gezegd interim managers vervullen verschillende rollen. Vaak worden ze ingeschakeld om afwezige managers te vervangen, bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte of in afwachting van een opvolger. In veel gevallen is er meer nodig dan alleen ‘het passen op de zaak’.

Om veranderingen binnen organisaties te bewerkstelligen, is een manager of directeur nodig die ervaring heeft met groepsdynamiek en die begrijpt hoe gedragsverandering tot stand komt.

Ook als zaken intern gevoelig liggen, bedrijfsprocessen geoptimaliseerd moeten worden of als er een reorganisatie moet worden uitgevoerd, is een interim manager wenselijk. Interim managers worden doorgaans voor een periode van drie tot twaalf maanden aangenomen door een organisatie om te helpen bij grotere veranderingen.

Zij helpen een cruciale strategie te implementeren of verandering te faciliteren. Interim managers worden ingezet omdat een permanente rol overbodig, of omdat bij het bedrijf intern niemand geschikt of beschikbaar is voor betreffende functie.

Interim opdracht voorbeelden (samenvatting)

  • Overbruggen van de (tijdelijke) afwezigheid van een manager of directeur in vaste dienst (bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof, ziekte, non-actiefstelling, promotie of ontslag)
  • Tijdelijk vergroten van de arbeidsproductiviteit door een toenemende vraag
  • Ondersteunen bij tijdelijke projecten die parallel lopen aan de overige bedrijfsprocessen
  • Uitvoeren van ingrijpende veranderingsprocessen en/of impopulaire maatregelen
  • Vergroten van de kennis en/of ervaring binnen een organisatie
  • Vereist door externe (toezichthoudende) instanties, zoals de Belastingdienst, Autoriteit Financiele Markten en De Nederlandsche Bank

Expertisegebieden van interim managers – interim management functies

Interim managers kunnen ingezet worden op velerlei vakgebieden zoals algemeen management, financieel, verkoop, inkoop, marketing, personeelszaken, juridisch, facilitair, etc.

Interim manager versus management consultant

Sommigen zien mij als consultant, terwijl anderen mij als interim manager zien. Is er een verschil?

In essentie is een interim manager een management consultant, maar een management consultant is geen interim manager. Hoewel de twee rollen elkaar soms overlappen, bieden interim managers voordelen die verder gaan dan wat management consultants bieden.

Er is een belangrijk verschil tussen een consultant en een interim manager (zie ook tabel).

Een management consultant adviseert, en een interim manager heeft een operationele rol

Een management consultant helpt het bestaande management om een beslissing te nemen door het aanreiken van advies en ervaring. Een interim manager zal beslissingen werkelijk uitvoeren binnen de mogelijkheden van de organisatie. Een ervaren interim-manager werkt als onderdeel van het managementteam om een verandering of implementatie uit te voeren. Na de uitvoering van de taak of het veranderingstraject werkt de interim-manager aan de overdracht aan het bestaande of nieuwe managementteam.

Een management consultant, strikt genomen, geeft alleen advies, schrijft aanbevelingen en zet ze op papier. Een management consultant formuleert oplossingen. In het algemeen kunnen consultants worden gezien als experts op een bepaald gebied, en interim managers als generalisten die mogelijk gespecialiseerde vaardigheden en ervaring hebben, maar die klaar zijn om in te stappen en verschillende soorten zakelijke problemen en omgevingen te beheren.

Kortom, een interim manager implementeert oplossingen, en formuleert deze niet enkel en alleen.

 

Evidente voordelen van interim managers

  • Snelle beschikbaarheid en eenvoudige beëindiging van het tijdelijke dienstverband (zonder hoge kosten – ontslagvergoedingen- of andere barrières)
  • Lagere verbondenheid aan de organisatie (geen geschiedenis in organisatie), waardoor het makkelijker is om impopulaire beslissingen te nemen
  • Objectieve blik, zonder vooroordelen of dogma’s
  • Uitgebreide ervaring binnen een specifiek werkgebied
  • Frisse blik van relatieve buitenstaander, niet gehinderd door bedrijfsblindheid, politieke aspecten of eigenbelang

Eventuele bezwaren van interim managers

Voordat je als algemene directie of eigenaar van een organisatie besluit om een interim directeur of interim manager in te huren, denk je wellicht ook aan onder genoemde bezwaren of pijnpunten:

  • Lagere verbondenheid van een interim-manager aan de organisatie (geschiedenis)
  • Gebrek aan kennis over specifieke details in de onderneming aan de start van een interim project
  • Eventuele hogere kosten in vergelijking met reguliere vaste managers
  • Verlies aan kennis en ervaring na afloop van het tijdelijk dienstverband van de interim-manager

Wat verdient een interim manager? Uurtarief interim directeur – (te) hoog?

De uurtarieven voor een interim-manager of interim-directeur lijken op het eerste gezicht hoog. Misschien vind je deze zelf ook wel (te) hoog?

Vaak vergeet men de vaste werkgeverslasten voor iemand in loondienst mee te nemen. Zoals de sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie en opleidingskosten. De werkelijke loonkosten voor een werkgever zijn vele malen hoger dan dat deze op het eerste gezicht lijken. Grofweg kun je als werkgever de vuistregel hanteren – voor de berekening van de totale werkelijke loonkosten – minimaal 130% oplopend tot 160% van het bruto maandsalaris van een werknemer.

Stel dat jouw commercieel directeur een bruto jaarsalaris van € 120.000 ontvangt. Dan betekent dit ongeveer bruto € 58 per uur (op basis van 174 uur per maand). Voor jou als werkgever bedragen de werkelijke loonkosten veel meer. En kunnen in dit voorbeeld variëren tussen ongeveer € 85 tot wel € 145 per uur – is mede ook afhankelijk van de sector en geldende cao-voorwaarden.

Als een interim commercieel directeur een tarief van € 125 per uur hanteert, lijkt dan niet onredelijk of uitzonderlijk. Neem je de werkelijke arbeidskosten van een werknemer in vaste dienst in ogenschouw, dan blijken de kosten voor een interimmer ineens veel minder te verschillen.

En je krijgt er flexibiliteit voor terug; alleen betalen voor de uren die je nodig hebt. In veel gevallen wegen alle voordelen ruimschoots op tegenover de eventuele bezwaren.

Voor jouw organisatie of specifieke urgente opdracht, kan dit ook zomaar gunstig(er) uitvallen?

Tot slot

Interim-management is een prachtig vak, maar geen wetenschap; veel factoren hebben impact op het succesvol realiseren van een opdracht.

Goede interim-managers gebruiken bij de uitvoer van hun interim managementtaken terugkerende gewoontes.

Lees hiervoor mijn inspiratie blog: De 7 habits van effectieve interim managers.

Wellicht denk je nu: “Dat klinkt te makkelijk om waar te zijn?!”

Bij jou ziet de weerbarstige praktijk er anders uit. Je bent al blij dat je voldoende mensen voor in loondienst kunt vinden en aan boord kunt houden.

Wil jij ook een specifieke urgente opdracht of project uitgevoerd hebben?

Wil jij ook de dagelijkse operationele leiding van je organisatie tijdelijke in handen leggen van een interim manager?

Laten we het simpel houden. Daar huur je gewoon mij voor in.

Vier gratis e-books!

Mijn aanpak

Mijn stelling is dat het succes van klantfocus draait om het realiseren van ondernemerschap bij je medewerkers. Bij voorkeur doe ik dit in de rol van lijnmanager op directieniveau met commercieel profiel binnen de (maak-) industrie, B2B, bouwmaterialen branche en handel. Bij internationale concerns, MKB+ of familiebedrijven. Mijn aanpak leidt tot hogere klanttevredenheid, meer winst en een ondernemende slagvaardige en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers.

Vier gratis e-books!