Ontdek de vijf aandachtsgebieden van slagvaardige organisaties

In de serie ‘AANDACHT.’ behandel ik het belang van bewust aandacht, tijd en energie geven aan de dingen waarvan jij wilt dat ze groeien.

Ontdek het DNA van slagvaardige organisaties die zich moeiteloos aanpassen aan de veranderde omgeving. Wanneer je bewust aandacht geeft aan datgene wat je doet kosten dingen misschien iets meer tijd, maar dit verdien je dubbel en dwars terug.

Aristoteles wist het ook al: ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’. De eerste filosoof die de natuur op wetenschappelijke wijze onderzocht door dieren en planten te bestuderen. Zijn conclusie was dat alles in de natuur ‘potentie’ heeft. Een zaadje van een beuk heeft bijvoorbeeld de potentie om uit te groeien tot een boom.

Het mooie is dat aandacht erg weinig kost, maar heel erg veel oplevert. Varianten op dit thema worden veelvuldig gebruikt.

Waarom is dit belangrijk?

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Doen wat je altijd deed of stil staan is geen optie. Meer dan ooit krijgen organisaties te maken met nieuwe uitdagingen. Producten moeten snel op de markt gebracht worden,  je moeten aanpassen aan de veranderende  communicatie-methoden, manieren moeten bedenken om de nieuwe generaties te mobiliseren, activiteiten digitaliseren …

  • Hoe blijf je met jouw bedrijf in deze competitieve markt relevant?
  • Hoe zorg je ervoor dat je omzet, winst en productiviteit duurzaam blijft groeien, ook als de marktomstandigheden verslechteren?
  • Is jouw bedrijf wendbaar genoeg voor een volgende crisis?
  • Is jouw organisatie nog aantrekkelijk voor talentvolle medewerkers?
  • Marges staan onder druk en de winsten groeien minder hard dan verwacht.
  • Kostenstijgingen veroorzaakt door gestegen loonkosten, hogere grondstofprijzen alsook gestegen energiekosten en transportkosten.

Ontdek de vijf aandachtsgebieden van slagvaardige organisaties.

De slagvaardige en succesvolle organisaties die zich moeiteloos aanpassen aan de veranderde markt-omstandigheden kiezen bewust voor de volgende vijf aandachtsgebieden:

Customer Intimacy

Indien je de behoeften en wensen goed weet te vertalen in meer toegevoegde waarde bieden voor je klant, kan je extra profiteren van de economische omstandigheden.

Dit betekent op elk moment en op elk niveau van de onderneming de fundamentele behoeften van de interne en de externe klanten begrijpen, erop anticiperen en eraan voldoen. Je bedrijf kan groeien qua omzet, betere prijzen vragen en is minder gevoelig voor margedruk. Onder aan de streep zal uiteindelijk meer winst overblijven.

We hebben het dan uiteraard over ‘Customer Intimacy’.

Customer intimacy is het bedrijfsmodel, waarbij de klant centraal staat voor een organisatie. Het onderscheidende vermogen van het bedrijf ten opzichte van concurrenten zit in een uitblinkende relatiemarketing.

In de praktijk draait customer intimacy in het aangaan van langlopende relaties. Realiseren van duurzame klantenbinding, waarbij de focus niet direct ligt op het behalen van snelle winst uit eenmalige transacties.

Communicatie, aandacht en maatwerk spelen een belangrijke rol bij de succesvolle uitvoering van de customer intimacy -strategie.

Intern ondernemerschap

Bij ondernemerschap denk je al snel aan het hebben en runnen van een eigen bedrijf. Dat is in de meeste gevallen ook zo, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Handelen als ondernemer, kom je ook tegen binnen een organisatie. Dan heet het intern ondernemerschap.

Wat betekent dit?

  • Als ondernemer handelen betekent dat je resultaatgericht werkt alsof het je eigen bedrijf is.
  • Als ondernemer handelen impliceert een sterke betrokkenheid en de wil om de volledige verantwoordelijkheid op je te nemen voor de projecten waaraan je meewerkt.
  • Het succes is afhankelijk van jouw eigen persoonlijke initiatief en enthousiasme.
  • Dit betekent ook dat je een eigen persoonlijke impact hebt op de resultaten, de prestaties en de duurzaamheid van je organisatie.
  • Hiervoor is moed nodig om risico’s en beslissingen te nemen, met de bedoeling om de best mogelijke resultaten en prestaties voor je organisatie te behalen.
  • Als ondernemer handelen veronderstelt dat je op een actieve en enthousiaste manier aan de verandering meewerkt.

Innoveren

De wereld van vandaag is onstabiel, onzeker en complex. Elke dag opnieuw worden we aan risico’s blootgesteld. Er dienen zich voortdurend uitdagingen aan waardoor we uit onze comfortzone moeten treden. Wat gisteren waar was of dat vandaag is, is morgen achterhaald.

De slagvaardige organisaties zijn dus voortdurend aan het innoveren om de uitdagingen van deze tijd met succes aan te gaan. Bijvoorbeeld door bestaande systemen en routines ter discussie te stellen en aan te passen, externe samenwerkingen aan te gaan als de markt dat vereist en teams samen te stellen op basis van diversiteit.

Innoveren is in de eerste plaats een open geest hebben en op een andere manier denken.’Out of the box’ denken, creatief zijn en experimenteren met nieuwe oplossingen. Veerkrachtig zijn, anticiperen op veranderingen in technologieën, markten en bij klanten. Je blik op de toekomst gericht.

Ook is innoveren het vermogen om een veilige omgeving te creëren waarin mislukkingen worden gezien als onderdeel van het spel en waar iedereen lessen kan uit trekken. 

Wendbaar zijn

Meer dan ooit krijgen organisaties te maken met nieuwe uitdagingen: producten moeten snel op de markt gebracht worden, je moeten aanpassen aan de veranderende  communicatiemethoden, manieren moeten bedenken om de nieuwe generaties te mobiliseren, activiteiten digitaliseren …

Die onzekerheid vereist wendbaarheid van de medewerkers van je organisatie, net als de wil om nog dynamischer, energieker, sneller en flexibeler te worden. Op welk niveau van de onderneming ze ook werken.

Het vermogen om snel te kunnen beslissen en handelen. Dit betekent verandering aanmoedigen en er actief aan deelnemen.

Dit vraagt veel aandacht, energie en inzet, het blijft belangrijk om je eigen capaciteiten en die van je teams te kennen, en altijd gericht te blijven op duurzame ontwikkeling.

Open en betrokken bedrijfscultuur

In de huidige uitdagende omgeving kom je niet ver met een individualistische benadering en botsende ego’s. Het is veel belangrijker om goed samen te werken in een open bedrijfscultuur die gunstig is voor innovatie en wendbaarheid.

Het vermogen om een cultuur te creëren waarin solidariteit centraal staat en waarin iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier kennis en ervaring deelt om vooruitgang te boeken.

Op alle niveaus in de organisatie is het belangrijkste om een open geest te hebben. Dat je verschillen aanvaardt, openstaat voor nieuwe werkwijzen, samenwerkt (binnen en buiten de onderneming), openstaat voor feedback (positieve en negatieve) en een klimaat van vertrouwen schept waarin iedereen tot zijn recht komt en waarin een positieve teamgeest kan ontstaan.

Als manager het goede voorbeeld geven van integriteit, respectvol handelen en elkaar vertrouwen. Je teams inspireren en mobiliseren. Bijdragen aan het welzijn op het werk. Empathie hebben en zich verplaatsen in anderen. Leidinggeven met moed, maar ook vanuit je hart.

Voldoende tijd nemen om te luisteren, te ondersteunen en aan te moedigen. Behaalde resultaten erkennen. Een open bedrijfscultuur met betrokken medewerkers kan op vele manieren tot stand worden gebracht. Als ik het heb over betrokkenheid dan bedoel ik ook innerlijk gemotiveerd zijn:

  1. Opgaan in je werk, waarbij je de tijd vergeet

Niet werken vanuit een 9 tot 5 mentaliteit, maar gewoon de dingen afmaken omdat je plezier in het werk hebt. ‘Time is flying when you are having fun’

  1. Trots zijn op wat je doet

Als een medewerker bijvoorbeeld wachtend op de trein of op een feestje waar hij of zij niemand kent met plezier en graag vertelt over het luxe kantoor op de Zuid-as, dat jouw bedrijf heeft voorzien van een akoestisch plafond.

  1. Positieve energie en enthousiasme krijgen van je werk

Mensen die zich na een fijne vakantie verheugen om weer aan het werk te gaan, om een nieuw project te doen, iets nieuws te leren, de collega’s weer te zien.

Vanzelfsprekend is het sleutelwoord hierbij: AANDACHT.

Wellicht denk je nu: “Dat klinkt te makkelijk om waar te zijn?!”

Bij jou ziet de weerbarstige praktijk er anders uit. Je bent al blij dat je voldoende mensen voor de uitvoering kunt vinden en aan boord kunt houden.

Wil jij ook ondernemerschap in je organisatie?

Wil jij ook dat medewerkers trots zijn op hun werk, bedrijf en net dat stapje harder lopen voor hun collega of voor de klant?

Of met andere woorden, wil jij een wendbare organisatie die zich moeiteloos aanpast aan de veranderde marktomstandigheden?

Laten we het simpel houden. Daar huur je gewoon mij voor in.

Lees ook mijn andere bijdragen uit de serie ‘AANDACHT.’

Met ruim 25 jaar succesvolle ervaring in commerciële en leidinggevende functies met P&L-eindverantwoordelijkheid, ben ik veelvuldig ingezet als verander-manager. De situaties verschillen qua complexiteit keer op keer. Mijn no-nonsense aanpak blijkt zondermeer succesvol en doeltreffend.

Vier gratis e-books!

Mijn aanpak

Mijn stelling is dat het succes van klantfocus draait om het realiseren van ondernemerschap bij je medewerkers. Bij voorkeur doe ik dit in de rol van lijnmanager op directieniveau met commercieel profiel binnen de (maak-) industrie, B2B, bouwmaterialen branche en handel. Bij internationale concerns, MKB+ of familiebedrijven. Mijn aanpak leidt tot hogere klanttevredenheid, meer winst en een ondernemende slagvaardige en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers.

Vier gratis e-books!