DNA van ondernemerschap | AANDACHT (5)

In de serie ‘AANDACHT.’ behandel ik het belang van bewust aandacht, tijd en energie geven aan de dingen waarvan jij wilt dat ze groeien.

“Samen maken we glas oneindig.”

Vlakglas Recycling Nederland (VRN) zamelt vlakglasafval in, om het vervolgens te laten recyclen. Vlakglas wordt in de woning- en utiliteitsbouw gebruikt: denk aan ruiten van dubbelglas, spiegels en interieurbeglazing. Al meer dan één miljard kilo vlakglas is ingezameld. Hiermee is zo’n 116.000.000kg CO2 bespaard!

Vlakglasrecycling is goed voor het milieu. Het bespaart grondstoffen én energie. Met het vlakglasafval dat je inlevert, wordt nieuw glas gemaakt. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. De gescheiden inzameling en recycling hiervan sluit dan ook prima aan bij een circulaire economie.

Het DNA van ondernemerschap is aandacht.

Het DNA kan gezien worden als de basis van het leven. Iedereen heeft een ander DNA. Daarin zitten al onze menselijke kenmerken. Zoiets geldt ook voor dieren en planten. DNA is de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen. 

Aristoteles wist het ook al: ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’. De eerste filosoof die de natuur op wetenschappelijke wijze onderzocht door dieren en planten te bestuderen. Zijn conclusie was dat alles in de natuur ‘potentie’ heeft. Een zaadje van een beuk heeft bijvoorbeeld de potentie om uit te groeien tot een boom.

De speciale aandacht voor ‘afval’ van VRN vormt een goed voorbeeld van ondernemerschap binnen de bouwmaterialen sector in Nederland.

Aandacht is in trek

Je ziet het in reclames, zoals IKEA – ‘Aandacht maakt alles mooier’ of DA – ‘De drogist met aandacht’. Of bekijk de recente tv-documentaireserie ‘TMI: Aandacht’, dat laat zien hoe er de hele dag om je aandacht wordt gevochten en welke technieken daarbij gebruikt worden.

Wanneer je bewust aandacht geeft aan datgene wat je doet kosten dingen misschien iets meer tijd, maar dit verdien je dubbel en dwars terug. Het mooie is dat aandacht erg weinig kost, maar heel erg veel oplevert. Varianten op dit thema worden veelvuldig gebruikt. De boodschap erachter komt altijd op hetzelfde neer: richt aandacht, tijd en energie op de dingen waarvan je wilt dat ze groeien. Dat geldt voor mij ook: aandacht geven aan het ontwikkelen van intern ondernemerschap binnen een organisatie.

Succesvolle bedrijven kiezen daarom bewust voor het ontwikkelen van intern ondernemerschap.

Bij ondernemerschap denk je al snel aan het hebben en runnen van een eigen bedrijf. Dat is in de meeste gevallen ook zo, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Handelen als ondernemer, kom je ook tegen binnen een organisatie. Dan heet het intern ondernemerschap.

Wat betekent dit?

 • Als ondernemer handelen betekent dat je resultaatgericht werkt alsof het je eigen bedrijf is.
 • Als ondernemer handelen impliceert een sterke betrokkenheid en de wil om de volledige verantwoordelijkheid op je te nemen voor de projecten waaraan je meewerkt. Het succes is afhankelijk van jouw eigen persoonlijke initiatief en enthousiasme.
 • Dit betekent ook dat je een eigen persoonlijke impact hebt op de resultaten, de prestaties en de duurzaamheid van je organisatie.
 • Hiervoor is moed nodig om risico’s en beslissingen te nemen, met de bedoeling om de best mogelijke resultaten en prestaties voor je organisatie te behalen.
 • Als ondernemer handelen veronderstelt dat je op een actieve en enthousiaste manier aan de verandering meewerkt.

Waarom is dit belangrijk?

Organisaties werken meer dan ooit in een economische omgeving die grondig aan het veranderen is. 

Voorbeelden van gewenst gedrag

 • Gefocust zijn op prestatie en resultaten, ongeacht je positie of functie, alsof je voor je eigen onderneming werkt.
 • Ambitieuze doelstellingen bepalen, prioriteiten stellen, duidelijke regels opstellen en op elk moment hoge eisen stellen.
 • Zaken voor elkaar krijgen: koers houden en kansen grijpen wanneer ze zich voordoen.
 • Je aanpassen aan een snel veranderende omgeving
 • Blijk geven van moed en risico’s durven te nemen.
 • Uit je comfortzone komen.
 • Eigenaarschap tonen.
 • Nieuwe zaken ervaren, leren omgaan met teleurstellingen en snel weer verdergaan.

Vanzelfsprekend is het sleutelwoord hierbij: AANDACHT.

Echter hoe krijg je dat voor elkaar?

Bij jou ziet de weerbarstige praktijk er anders uit. Je bent al blij dat je voldoende mensen voor de uitvoering kunt vinden en aan boord kunt houden.

Wil jij ook ondernemerschap in je organisatie? Wil jij ook dat medewerkers trots zijn op hun werk, bedrijf en net dat stapje harder lopen voor hun collega of voor de klant? Of met andere woorden, wil jij een wendbare organisatie die zich moeiteloos aanpast aan de veranderde marktomstandigheden?

Laten we het simpel houden. Daar huur je gewoon mij voor in.

Lees ook mijn andere bijdragen uit de serie ‘AANDACHT.’

Met ruim 25 jaar succesvolle ervaring in commerciële en leidinggevende functies met P&L-eindverantwoordelijkheid, ben ik veelvuldig ingezet als verander-manager. De situaties verschillen qua complexiteit keer op keer. Mijn no-nonsense aanpak blijkt zondermeer succesvol en doeltreffend.

 

Vier gratis e-books!

Mijn aanpak

Mijn stelling is dat het succes van klantfocus draait om het realiseren van ondernemerschap bij je medewerkers. Bij voorkeur doe ik dit in de rol van lijnmanager op directieniveau met commercieel profiel binnen de (maak-) industrie, B2B, bouwmaterialen branche en handel. Bij internationale concerns, MKB+ of familiebedrijven. Mijn aanpak leidt tot hogere klanttevredenheid, meer winst en een ondernemende slagvaardige en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers.

Vier gratis e-books!