DNA van verbeteren | AANDACHT (3)

In de serie ‘AANDACHT.’ behandel ik het belang van bewust aandacht, tijd en energie geven aan de dingen waarvan jij wilt dat ze groeien.

“Hét grote voorbeeld van change management is natuurlijk het LEAN managementsysteem van Toyota.”

Deze managementstijl stelt Toyota al jarenlang in staat een competitieve voorsprong te ontwikkelen via het toepassen van het verbeter-systeem (LEAN). Continu verbeteren is 1 van de pijlers van LEAN. Doel is om met veel kleine verbeteringen de productiviteit, kosten, kwaliteit en doorlooptijd te verbeteren. Niet eenmalig dus maar continu. Geen grote projecten met een eigen projectteam, maar door de medewerkers zelf. 

Het DNA van verbeteren is aandacht.

Het DNA kan gezien worden als de basis van het leven. Iedereen heeft een ander DNA. Daarin zitten al onze menselijke kenmerken. Zoiets geldt ook voor dieren en planten. DNA is de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.

Aristoteles wist het ook al: ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’. De eerste filosoof die de natuur op wetenschappelijke wijze onderzocht door dieren en planten te bestuderen. Zijn conclusie was dat alles in de natuur ‘potentie’ heeft. Een zaadje van een beuk heeft bijvoorbeeld de potentie om uit te groeien tot een boom.

Dankzij de speciale aandacht van Toyota voor het elimineren van verspilling binnen processen is LEAN hét verbetersysteem voor veel organisaties.

Aandacht is in trek

Je ziet het in reclames, zoals IKEA – ‘Aandacht maakt alles mooier’ of DA – ‘De drogist met aandacht’. Of bekijk de recente tv-documentaireserie ‘TMI: Aandacht’, dat laat zien hoe er de hele dag om je aandacht wordt gevochten en welke technieken daarbij gebruikt worden.

Wanneer je bewust aandacht geeft aan datgene wat je doet kosten dingen misschien iets meer tijd, maar dit verdien je dubbel en dwars terug. Het mooie is dat aandacht erg weinig kost, maar heel erg veel oplevert. Varianten op dit thema worden veelvuldig gebruikt.  De boodschap erachter komt altijd op hetzelfde neer: richt aandacht, tijd en energie op de dingen waarvan je wilt dat ze groeien.  Dat geldt voor mij ook voor verbeteren en veranderen (change-management).

Heb je wel eens iets willen verbeteren binnen de organisatie wat niet uitpakte zoals je had gehoopt?

Dan ben je niet de enige met deze frustrerende ervaring. Gemiddeld is de succeskans van een veranderproject 30% (McKinsey). Dat kan verschillende oorzaken hebben. Om een verander- of verbetertraject te doen slagen is het bepalen van een doel alleen niet voldoende.

Of je nu kiest om actief zelf iets aan de huidige situatie te veranderen, of dat je deze krijgt opgelegd door bijvoorbeeld het topmanagement. Veranderen gaat niet vanzelf. Als je geen of onvoldoende aandacht of energie erin steekt als leidinggevende zal er niets gebeuren. En blijft in het beste geval alles bij het oude. Bij een juiste aanvliegroute van een verbeterproject, verlaag je de risico’s van falen.

Als je het goed doet, mogen er vele kleine en grotere successen gevierd worden, zoals groei van omzetten, winsten, productiviteit en verhogen van medewerkers- en klanttevredenheid. 

Jij weet het ook: Implementatie van plannen is dé grote uitdaging.

Bij ieder verander of verbetertraject doet zich de vraag voor, hoe kom je van intentie tot resultaat? Hoe zorg je ervoor dat de uitvoering van mooie intenties niet strandt in oeverloze discussies of rapporten die in de la van de grote baas eindigen.

Ieder mens heeft van nature weerstand tegen verandering? Ja toch? Degenen die dit vinden hebben vaak de volgende overtuigingen:

  • ‘Mensen houden nou eenmaal graag vast aan wat ze hebben!’
  • ‘Verandering maakt onzeker’
  • ‘Ze vertrouwen het gewoon niet. Weer een andere baas. Weer wat nieuws.’
  • ‘Zolang ze hun eigen voordeel niet zien, doen ze niets.’
  • ‘Ze staan standaard op: ja, maar.’

Er zijn ook mensen die er anders over denken. Zij zeggen:

  • ‘Mensen houden van afwisseling en willen niet altijd hetzelfde’
  • ‘Veranderen is leuk.’
  • ‘Als ik persoonlijke motieven kan vinden, dan doe ik altijd mee.’

Wat kun je hieruit concluderen?

Dat mensen best willen veranderen, maar niet veranderd willen worden.

Vanzelfsprekend is het sleutelwoord hierbij: AANDACHT.

Wellicht denk je nu: “Dat klinkt te makkelijk om waar te zijn?!”

Bij jou ziet de weerbarstige praktijk er anders uit. Je bent al blij dat je voldoende mensen voor de uitvoering kunt vinden en aan boord kunt houden. Hoe krijg je die verschillende soorten energie op 1 lijn en zorg je dat jouw verandertraject bij die 30 % terecht komt die gaat slagen?

Hoe je voortaan plannen implementeert op een manier die zorgt dat mensen best willen veranderen, zodat de energie gaat stromen waardoor je resultaten boekt met jouw veranderproject.

Laten we het simpel houden. Daar huur je gewoon mij voor in.

Lees ook mijn andere bijdragen uit de serie ‘AANDACHT.’

Met ruim 25 jaar succesvolle ervaring in commerciële en leidinggevende functies met P&L-eindverantwoordelijkheid, ben ik veelvuldig ingezet als verander-manager. De situaties verschillen qua complexiteit keer op keer. Mijn no-nonsense aanpak blijkt zondermeer succesvol en doeltreffend.

 

Vier gratis e-books!

Mijn aanpak

Mijn stelling is dat het succes van klantfocus draait om het realiseren van ondernemerschap bij je medewerkers. Bij voorkeur doe ik dit in de rol van lijnmanager op directieniveau met commercieel profiel binnen de (maak-) industrie, B2B, bouwmaterialen branche en handel. Bij internationale concerns, MKB+ of familiebedrijven. Mijn aanpak leidt tot hogere klanttevredenheid, meer winst en een ondernemende slagvaardige en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers.

Vier gratis e-books!