Als 24-jarige, een bedrijf gered van faillissement

Een kleine onderneming in de metaalverwerkende industrie, die op de rand van een faillissement stond. Afhankelijk van slechts een paar grotere opdrachtgevers, die steeds meer eisen stelden aan de dienstverlening en zeer lange betalingstermijnen hanteerden. De onderneming kwam in problemen toen de grootste opdrachtgever enkele grotere opdrachten niet betaalde vanwege kwaliteit en leveringsproblemen. En de medevennoot met een greep in de kas ervan door ging.

Mijn opdracht

Eigenaar van onderneming had hulp gezocht bij o.a. het instituut voor Midden en kleinbedrijf (IMK) en het innovatiecentrum. Vanuit mijn studie bedrijfskunde kreeg ik de uitdagende afstudeeropdracht om met mijn bedrijfskundige en technische kennis een nieuw ondernemingsplan te ontwikkelen. Om hiermee het bedrijf voor een faillissement te behoeden en een nieuw toekomstperspectief te bieden. Na mijn afstuderen kreeg ik de kans om als interim general manager het door mij ontwikkelde ondernemingsplan te implementeren. Waarbij de eigenaar een stap terugdeed, en de algehele leiding aan mij overdroeg.

Mijn aanpak

Mijn visie was dat het bedrijf zich moest richten op haar kerncompetentie (buigen van metalen bevestigingsmiddelen), haar klantenkring moest verbreden, haar eigen gereedschappen groothandel moest afbouwen, en zich moest gaan onderscheiden door met andere materialen te gaan werken en met een kleine groep van kernleveranciers moest gaan werken.

Het resultaat

Het resultaat van deze aanpak was dat het bedrijf niet bankroet ging. Bestaande medewerkers behielden hun baan, alle crediteuren hebben volledig hun vorderingen betaald gekregen, een nieuwe klantengroep was aangeboord, en bovenal door gebruik van andere materialen groeide de omzet gestaag (+50%). In ruim 1,5 jaar was het bedrijf weer levensvatbaar geworden, met een gezond toekomstperspectief en ruimte voor groei.

Vier gratis e-books!

Mijn aanpak

Mijn stelling is dat het succes van klantfocus draait om het realiseren van ondernemerschap bij je medewerkers. Bij voorkeur doe ik dit in de rol van lijnmanager op directieniveau met commercieel profiel binnen de (maak-) industrie, B2B, bouwmaterialen branche en handel. Bij internationale concerns, MKB+ of familiebedrijven. Mijn aanpak leidt tot hogere klanttevredenheid, meer winst en een ondernemende slagvaardige en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers.

Vier gratis e-books!