Als onderneming relevant blijven

In het kader van overleven ten tijde van de bouwcrisis vond er een ware consolidatieslag plaats.

Wereldwijd opererende producenten van specifieke bouwmaterialen verzekerde hun groei door het overnemen van collega producenten met aanverwante producten. Naast het realiseren van kostenbesparingen door schaalvergroting, vooral ook inspelend op de trendvraag uit de markt naar ‘gebundelde verkoop van producten en diensten.’ Het leveren van zogenoemde totaaloplossingen.

Mijn opdracht

Hoe blijf je als onderneming – succesvol, regionaal marktleider en goed winstgevend – binnen een toonaangevende multinational relevant met behoud van de Nederlandse werkgelegenheid.

Mijn aanpak

Mijn visie was dat de onderneming de meeste kans van slagen had om een  Het uitvoeren van deze strategie bracht met zich mee, dat we uitgingen van eigen kracht, en zowel de operationele alsook de commerciële sterkten van het bedrijf optimaal verder moesten ontwikkelen. Met het doel om zo een sterk mogelijke uitgangspositie te creëren in het aanstaande krachtenspel van wie met wie, wanneer en hoe?

Het resultaat

De onderneming bleef de gehele bouwcrisis en ook daarna goed winstgevend. De regionale marktleiderspositie bleef behouden, ondanks dat het gehele marktvolume ten gevolge van de bouwcrisis in de utiliteitsbouw met tientallen procenten kromp.

In de exportmarkten was het aandeel sterk gegroeid. Qua productkwaliteit en productinnovaties werd de onderneming nog meer de benchmark, met unieke gepatenteerde productoplossingen.

Dankzij slimme middelgrote investeringen in het productieapparaat, en het verbeteren van de werkprocessen (middels een succesvolle implementatie van een nieuw flexibeler en completer ERP-systeem) en de continue focus op veilig werken en verhogen van de output per lijn. Het productieproces van deze onderneming werd de benchmark voor de andere productiebedrijven binnen de internationale divisie. Dankzij slimme automatiseringen in de diverse productielijnen, en focus op “1x goed produceren”.

Door de goed opgebouwde reputatie als flexibele ‘cost-price production leader’ is de onderneming de belangrijkste en toonaangevende productielocatie binnen de Europese groep geworden. De Nederlandse werkgelegenheid is behouden en zal nog verder gaan groeien bij de uitvoering van de geplande investeringen.

Vier gratis e-books!

Mijn aanpak

Mijn stelling is dat het succes van klantfocus draait om het realiseren van ondernemerschap bij je medewerkers. Bij voorkeur doe ik dit in de rol van lijnmanager op directieniveau met commercieel profiel binnen de (maak-) industrie, B2B, bouwmaterialen branche en handel. Bij internationale concerns, MKB+ of familiebedrijven. Mijn aanpak leidt tot hogere klanttevredenheid, meer winst en een ondernemende slagvaardige en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers.

Vier gratis e-books!