Implementatie strategische heroriëntatie

De vorming van de eerste en grootste regio van handels- en transformatiebedrijven in Oost-Nederland binnen de vlakglas branche van een toonaangevende multinational van bouwmaterialen.

De marktomstandigheden waren bijzonder uitdagend, er was sprake van overcapaciteit, en de verkoopprijzen stonden onder druk door de komst van Duits isolatieglas op de Nederlandse markt.

De resultaten, en de veranderingsgezindheid van de diverse vestigingen in Oost NL lieten sterk te wensen over, dusdanig dat het onverantwoord was om op dezelfde wijze door te gaan.

Mijn opdracht

Om onder mijn leiding een nauwe samenwerking te bewerkstelligen tussen de vestigingen. Succesvol de landelijke strategie vorm te geven binnen de regio, het implementeren van een nieuw ERP-systeem (SAP ter vervanging van RS6000) met veranderde rollen en verantwoordelijkheden. Omzet en rendement binnen de kaders van de landelijke organisatie te realiseren.

Ik werd voor deze complexe en uitdagende opdracht gevraagd, vanwege mijn succesvolle ervaring met samenvoegen van de vestigingen. Door een duidelijke keuze voor segmentatie in de drie disciplines Handel (leveren, bewerken van glas), Projecten (leveren en plaatsen van glas op de bouw) en Verf (leveren van verf en benodigdheden).

Mijn aanpak

Mijn visie was om deze succesformule te gebruiken als uitgangspunt voor de vorming van de grote regio, bestaande uit 4 vestigingen met ongeveer 130 medewerkers en een omzet <30 M€. Uitgangspunten daarbij waren het realiseren van een hoge medewerkerstevredenheid, met veel eigen verantwoordelijkheid, benutten van aanwezige kennis, ervaring, vakbekwaamheid en talenten van de medewerkers in de uitvoering van alle plannen. Tevens het creëren en benutten van kansen in de markt om de leidende positie te bestendigen en duurzaam uit te bouwen.

Het resultaat

Gedurende het eerste jaar van uitvoering werden vele kleinere en grotere successen gevierd, waarbij de dynamiek binnen de regio, medewerkerstevredenheid en samenwerking tussen de vestigingen onderling aanzienlijk verbeterde. Tevens hadden we als eerste vestiging binnen het Nederlandse netwerk – de complexe implementatie van het nieuwe ERP-systeem SAP succesvol volbracht, waarbij ook de operationele en financiële resultaten conform de doelstellingen behaald werden.

Inmiddels waren de marktomstandigheden zwaarder geworden, met negatieve bouw vooruitzichten, en bleven de operationele resultaten van het gehele Nederlandse netwerk achter op de doelstellingen. Van hogerhand kwam toen het verzoek om prioriteit te geven aan het reorganiseren naar een compacter en efficiënter landelijk dekkend netwerk. Dit betekende voor regio Oost, dat er ondanks bemoedigende resultaten fors gereorganiseerd moest worden in de personele bezetting, waaronder het afstoten van een vestiging (verkocht aan lokale concurrent), verplaatsen van de productiefaciliteiten. De verdere verkleining van het netwerk in Regio Oost ging niet zonder slag of stoot, en leverde na een eerste ontslagronde – waarbij ruim 50 medewerkers hun baan verloren – helaas onvoldoende profijt op.

Zodra de implementatie van SAP op de laatste vestiging van start ging, is er besloten voor een tweede ontslagronde binnen de regio waarbij nog eens zo’n 30 medewerkers hun baan verloren. Tevens werd daarbij de discipline Projecten (leveren en plaatsen van glas) centraal ondergebracht om landelijk de beglazingsprojecten te verzorgen. Na deze intensieve jaren van reorganiseren kreeg ik de kans om mijn horizon te verleggen naar een andere branche. Ik ging aan de slag als algemeen directeur om verdere ervaring op te doen met industriële productieprocessen met internationale verkoop.

Vier gratis e-books!

Mijn aanpak

Mijn stelling is dat het succes van klantfocus draait om het realiseren van ondernemerschap bij je medewerkers. Bij voorkeur doe ik dit in de rol van lijnmanager op directieniveau met commercieel profiel binnen de (maak-) industrie, B2B, bouwmaterialen branche en handel. Bij internationale concerns, MKB+ of familiebedrijven. Mijn aanpak leidt tot hogere klanttevredenheid, meer winst en een ondernemende slagvaardige en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers.

Vier gratis e-books!